Naše hodnoty

Budoucnost investičního fondu stavíme na 4 silách:

Síla podnikatelských příběhů

Udržujeme si podnikatelský nadhled, vnímáme a dále rozvíjíme jednotlivé podnikatelské příběhy

Síla řízení

Stavíme na kvalitním řízení firmy jako změnovém fenoménu

Síla osobnosti

Ctíme lidský rozměr a stavíme na silných osobnostech se společným hodnotovým nastavením

Síla slušnosti

Slušné a férové chování vidíme jako základ dlouhodobé perspektivy firmy

Náš tým

Ladislav Král
Zakladatel
Ladislav Král
Zakladatel
Luděk Pfeifer
Zakladatel
Luděk Pfeifer
Zakladatel
Radoslav Tesař
Zakladatel
Radoslav Tesař
Zakladatel
Pavel Vosoba
Zakladatel
Pavel Vosoba
Zakladatel
Marek Babšický
Manažer
Marek Babšický
Manažer

Skupina poradců

O poradenském týmu se dočtete více na webu M.C.TRITON

Proč jsme založili investiční fond?

Výrazné ekonomické turbulence, za kterými stojí nástup digitální ekonomiky, geopolitické přesuny vlivu, demografické změny i dopady pandemie mají razantní dopady na investičních trzích – globálním i lokálních.

V našich podmínkách vnímáme nárůst potřeby investičního kapitálu pro restrukturalizace a doplnění likvidity menších a středních firem:

  • pro záchranu firem zasažených recesí a změnami tržních podmínek díky přechodu na byznys 4.0.,
  • pro akceleraci růstových strategií těch firem, kterým naopak změny otevírají nové příležitosti,
  • pro uskutečnění generační výměny ve vlastnictví firem a následné transformace.

Poradenská společnost M.C.TRITON je po tři desetiletí respektovaným dodavatelem poradenských a manažerských služeb – mimo jiné právě pro řízení a transformace. Chceme své klienty podpořit také zprostředkováním přístupu k investičnímu kapitálu potřebnému pro perspektivní restrukturalizační a transformační projekty. Chceme dát prostor současně i investorům, kteří se na nás obracejí se zájmem investovat do firem, jejichž budoucí prosperita je podporována našimi manažerskými a poradenskými službami.

Platformu k propojení těchto investičních potřeb a investorských zájmů vidíme v tomto investičním fondu – přísně strategicky cíleného butikového charakteru. Ten současně dovolí i vytěžovat na trhu velmi neobvyklou výhodu synergií služeb poradenských, manažerských, transakčních a investičních, koncentrovaných v jedné podnikatelské skupině. Do třetice pak zúročí zkušenosti a vazby z třiceti let působení M.C.TRITON na trzích střední Evropy a Rusku.