Jsme unikátní investiční fond
s vlastními týmy pro řízení firem

Investujeme přímo do vlastnictví podílů v malých a středních převážně českých nebo slovenských společnostech, které nejsou veřejně obchodované.

Hodnotu firem zvyšujeme kvalitou řízení, vkladem kapitálu a životní energie

Chcete-li s námi investovat

Ve všem, co děláme, ctíme slušnost a výkon. Rádi vaši situaci nezávazně probereme na osobním jednání.

125 tis. EUR

minimání Velikost investice

3 až 8 LET

investiční horizont

Chcete-li investovat

Čím se odlišujeme od ostatních investičních fondů do firem?

Disponujeme vlastním týmem zkušených manažerů
s podnikatelským nadhledem a silným leadershipem

Máme možnost využívat know how, zkušenosti a kapacity M.C.TRITON. Umíme tak jednat rychle a efektivně.

Smysluplně propojujeme kapitál s investičními příležitostmi
a řízením firem. Hodnoty pro investory dosahujeme pomocí rozvoje firem a férového jednání se všemi zainteresovanými stranami.

Img_1

Chcete-li investovat

Do jakých firem investujeme?

Zaměřujeme se na firmy, které se dostaly na křižovatku a majitelé nemají jasné řešení ohledně nástupnictví.

Dále firmy, kde vlastník už nemá dostatek energie a finančních zdrojů na další růst nebo udržení dlouhodobé perspektivy.

Vybíráme obory, kterým opravdu rozumíme. Zajímají nás výrobní firmy (strojírenská, farmaceutická, potravinářská, stavební výroba a prodej), obchodní firmy, služby v oblasti financí a pojišťovnictví, stavebnictví, energetika.

Hodnota investice do firmy se nejčastěji pohybuje v rozmezí 20 až 150 mil Kč.

Img_2

Chcete-li investovat

Pro jaké investory pracujeme?

Propojujeme lidi, se kterými sdílíme podnikatelské hodnoty.

Minimální objem vkládaných prostředků je 125 000 EUR

(3,5 mil Kč).

Pracujeme s investičním horizontem 3 až 8 let.

Img_3

Jak zhodnocujeme investiční prostředky?

Identifikace investiční příležitosti

Akvizice portfoliové společnosti

Řízení portfoliové společnosti

Rozhodnutí o dalších krocích

Identifikace investiční příležitosti

Akvizice portfoliové společnosti

Řízení portfoliové společnosti

Rozhodnutí o dalších krocích

Icon_1

Identifikace investiční příležitosti

Ve spolupráci s M.C.TRITON uděláme rychlý vstupní audit (kombinujeme pohled stylu řízení, stavu obchodu, financí, kvality lidí).

Součástí auditu je posouzení potenciálu růstu hodnoty firmy.

Icon_2

Akvizice portfoliové společnosti

Posouzení souladu s posláním T.FUNDS.

Schválení akvizice investičním výborem.

Icon_3

Řízení portfoliové společnosti

Realizace Skokové změny hodnoty firmy (3 roky skoková změna, 3 roky další rozvoj potenciálu, 2 roky příprava na prodej).

Dle potřeby využívání servisního poradenského týmu M.C.TRITON.

Služby financované z prostředků portfoliové společnosti.

Icon_4

Rozhodnutí o dalších krocích

Přesunutí do T.FUNDS DIVI – dlouhodobé držení společnosti, čerpání dividend.

Prodej firmy mimo T.FUNDS v souladu
s odsouhlasenou strategií prodeje.

Hledáte-li investora

“Došli jste daleko. Pojďme společně ještě dál”. Pomůžeme Vám využít potenciál Vaší firmy.

80 – 500 mil. Kč

 vaše tržby

10 + mil. Kč

 vaše CASH FLOW

10 + mil. Kč

roční ziskovost firmy

Img_4

Hledáte-li investora

Proč spolupracovat s námi?

Vždy hledáme férové a životaschopné řešení pro všechny zúčastněné strany.

Umíme vhodně vyvažovat finanční, strategický a osobní rozměr transakce.

Img_5

Hledáte-li investora

Do jakých firem investujeme?

Zajímají nás firmy, které se dostaly na křižovatku a majitelé nemají jasné řešení ohledně nástupnictví
nebo firmy, kde vlastník už nemá dostatek energie a finančních zdrojů na další růst nebo udržení dlouhodobé perspektivy.

Investujeme především do oborů, kterým opravdu rozumíme. Zajímají nás výrobní firmy (strojírenská, farmaceutická, potravinářská, stavební výroba a prodej), obchodní firmy, služby v oblasti financí a pojišťovnictví, stavebnictví, energetika.

Img_6

Hledáte-li investora

S jakým typem investorů pracujeme?

Všichni investoři splňují legislativní podmínky pro identifikaci zdrojů (jde nám především o jasné vlastnické vztahy a transparentnost)

Spolupracujeme s lidmi, kteří s námi sdílí naše podnikatelské hodnoty. Jde nám o dlouhodobé a partnerské vztahy postavené nejen na podnikatelském rozměru, ale také na lidském přístupu.

Jak funguje spolupráce?

Ověření potenciálu

Prvním krokem je posouzení potenciálu růstu firmy.

Podíváme se na vaší firmu ze všech důležitých úhlů pohledu (jak je řízena, obchod, lidé, ekonomika).

S našimi zjištěními vás seznámíme a otevřeně Vám řekneme, jak na tom firma je.

Nastavení spolupráce

Navrhneme majitelskou strategii srozumitelnou a lidsky přijatelnou pro stávající vlastníky a další zúčastněné strany.

Závěry společných jednání jsou představeny investičnímu výboru fondu.

Akvizice proběhne po schválení investičním výborem

Převzetí řízení společnosti

Převezmeme řízení firmy s cílem realizovat skokovou změnu, tj. provést rychlou transformaci společnosti s ohledem na dlouhodobou perspektivu.

Snažíme se maximálně využít potenciál stávajících zaměstnanců, ale dle potřeby přivádíme nové kvalitní zaměstnance.

Prodej firmy nebo dlouhodobé držení

V souladu s dohodami v rámci majitelské strategie buď připravíme firmu na prodej.

V případě rozhodnutí o dlouhodobém ponechání společnosti v portfoliu fondu, pokračujeme v nastaveném modelu řízení a fungování firmy s cílem budovat dlouhodobou perspektivu firmy a vyplácet investorovi očekávané dividendy.

Řešíte, co s firmou dál?
Neváhejte nás kontaktovat.

Nemáte-li úplně jasno, jak dál s firmou naložit, neváhejte nás také kontaktovat. Díky úzkému propojení s M.C.TRITON umíme pracovat s širokou paletou řešení.

Situace, s kterými si umíme poradit:

  • Nemám komu firmu předat
  • Chci skokově vyrůst
  • Hledám novou vizi/perspektivu pro firmu
  • Nejsem spokojený s tím, jak funguje management

Kontaktujte Nás